تاريخ روز : پنجشنبه 14 مهر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فن آوا

  

اطلاعات عمومی 

 

 

قابل توجه سهامداران محترم:

- چنانچه نام کاربری و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت گروه فن آوا نخواهد بود.

- جهت ورود به پورتال­ سهامداری­ برای نام­ کاربری باید 5 رقم کدبورسی سهامدارو برای رمزعبورشماره شناسنامه سهامدار وارد شود